CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

THÔNG BÁO VÊ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

06/12/2023 04:14

Thông báo vv lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 02 xe ô tô Toyota và Mitsubishi Jolie

Thông báo vv lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 02 xe ô tô Toyota và Mitsubishi Jolie