CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

THÔNG BÁO

02/06/2021 08:38

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà Chung cư B3B khu Đô thị Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà Chung cư B3B Khu đô thị Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích