CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng diện tích Văn phòng tại tầng F3 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng

17/01/2024 04:15

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng diện tích Văn phòng tại tầng F3 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng diện tích Văn phòng tại tầng F3 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích