CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B3B Khu đô thị Nghĩa Đô

11/10/2022 04:03

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B3B Khu đô thị Nghĩa Đô

Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B3B khu đô thị Nghĩa Đô - Dịch Vọng - Cầu Giấy